CORONA MAATREGELEN

 

**Met ingang van zaterdag 6 november 2021 is het noodzakelijk een QR-code te tonen bij SkagaVenture.**

 

Het doel van dit protocol is om u onder strikte en verantwoorde voorwaarden en maatregelen een fijne beleving bij SkagaVenture te bezorgen. Kom genieten bij SkagaVenture en vergeet even de dagelijkse drukte en hectiek.

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN

PROTOCOL
 1. Iedereen houdt 1.5 meter afstand tot elkaar. Deze regel geldt zowel binnen als buiten, voor medewerkers, voor gasten, maar ook voor leveranciers.
 2. SkagaVenture is extra alert op de regels van sociale hygiëne in relatie tot het waarborgen van de 1.5 meter.
 3. Bij de entree staat desinfecterende handgel zodat iedereen die binnenkomt vooraf de handen kan reinigen.
 4. Er hangen op verschillende markante plaatsen informatieve posters met de regels die SkagaVenture in acht neemt.
 5. Er geldt in het gehele pand een routeplan die via bewegwijzering op borden en markering op de vloer wordt aangegeven. Hierbij wordt 1.5 meter afstand in acht genomen, eenrichtingsverkeer toegepast en wordt kruisend verkeer zoveel mogelijk vermeden.
 6. Er wordt extra gelet op de bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de pinterminals.
 7. Medewerkers zijn goed geïnstrueerd over de hygiënische maatregelen (bv. handen wassen) die zij in acht moeten nemen. Er zijn hiervoor voldoende hygiënische hulpmiddelen aanwezig zoals desinfecterende middelen en handschoenen.
 8. Alle activiteiten zijn tevens voorzien van desinfectiespray en tissues waarmee materialen grondig gereinigd worden na gebruik.

BINNENKOMST

PROTOCOL
 1. Vooraf reserveren is verplicht.
 2. Vooraf vindt er een controle plaats om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan wordt de toegang geweigerd.
 3. Gasten kunnen bij aankomst de handen reinigen met desinfecterende handgel.
 4. De ruimte bij de receptie is voorzien van vloermarkering.
 5. Maximaal 1 persoon per groep meldt zich bij aankomst bij de receptie. De overige gasten wachten op gepaste afstand tot dat zij worden doorverwezen door een medewerker van SkagaVenture.
 6. De kiosks bij de receptie worden niet gebruikt. Registreren gebeurt vooraf óf ter plekke aan de balie.
 7. Wij verzoeken u zoveel mogelijk met (contactloze) pin te betalen. Mocht een pincode noodzakelijk zijn in verband met de hoogte van het bedrag, dan is er desinfectiespray aanwezig om de toetsen te reinigen. Als dit niet mogelijk is accepteren wij contant geld.

MEDEWERKERS

PROTOCOL
 1. Als een medewerker verkouden is of griepverschijnselen heeft, blijft diegene thuis en komt niet werken.
 2. Medewerkers houden zoveel mogelijk 1.5 meter afstand, zowel in de ruimten waar alleen het personeel komt (bv. de keuken of bar) als in de ruimten waar ook gasten komen.
 3. Medewerkers wijzen zowel gasten als collega’s op gedrag indien de regels niet na worden geleefd.
 4. Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.

GASTEN

PROTOCOL
 1. Blijf thuis als u verkouden bent of griepklachten hebt.
 2. SkagaVenture kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
 3. Wanneer u meekomt om bij een activiteit te kijken maar zelf niet mee doet kunt u plaatsnemen in een aangewezen ruimte.
 4. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers. Uitzondering: personen uit hetzelfde huishouden.
 5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 6. Reinig bij aankomst uw handen met desinfectiemiddel.
 7. Was na het toiletbezoek grondig uw handen.
 8. Betaal zowel bij de receptie als horeca het liefst contactloos (pin of mobiel).
 9. Wanneer u zich niet houdt aan de regels van SkagaVenture en/of de geldende 1.5 meter regels van de overheid dan wordt de toegang tot het pand ontzegd. Schade die SkagaVenture leidt door het handelen in strijd met het COVID-19 protocol en aanvullende huisregels wordt op u verhaald.

HORECA

PROTOCOL
 1. Alle tafels en stoelen staan op ruim 1.5 meter afstand. Personen uit hetzelfde huishouden mogen dichter bij elkaar zitten.
 2. Bestellingen worden in overleg met de gasten uitgeserveerd op 1.5 meter aan tafel of indien gewenst op een speciale afzet tafel.
 3. Tafels worden zoveel mogelijk afgeruimd zodra gasten aan een activiteit deelnemen of het pand verlaten. Indien ze het pand verlaten worden tafels en stoelen direct grondig gereinigd.
 4. Personen verplaatsen zich in eenrichtingsverkeer aan de hand van een speciaal opgesteld routeplan die met bewegwijzering op borden en markering op de vloer wordt aangegeven. Hierbij wordt 1.5 meter afstand in acht genomen en wordt kruisend verkeer zoveel mogelijk vermeden.

KARTEN

PROTOCOL
 1. Het maximaal aantal deelnemers per heat is 8.
 2. Bij het uitzoeken van de helm en tijdens het in- en uitstappen dient 1.5 meter afstand te worden gehouden.
 3. Alle helmen die zich in het schap bevinden zijn gedesinfecteerd en klaar voor gebruik.
 4. Deelnemers nemen plaats op de catwalk naast de karts en stappen in wanneer het personeel dit aangeeft.
 5. Na de gereden heat verlaten de deelnemers zo snel mogelijk de kartbaan via de aangegeven route zodat de nieuwe deelnemers kunnen instappen.
 6. Nadat deelnemers zijn uitgestapt worden de sturen en zittingen van de karts gereinigd met desinfectiespray.
 7. Deelnemers zetten gebruikte helmen op een aangewezen plaats. De helmen worden voordat ze opnieuw gebruikt worden gedesinfecteerd.